Phiếu đăng ký dự tuyển (ĐKDT)

Đại học, liên thông hình thức vừa làm vừa học

Ngành dự tuyển

Dự thi liên thông (Đánh dấu chọn dự thi)

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố

Dân tộc

Đối tượng ưu tiên* (Chỉ chọn theo đối tượng ưu tiên nếu có)

Điểm ĐTƯT

Thêm ảnh giấy tờ (Có thể chọn nhiều ảnh)

Hộ khẩu thường trú

Trường THPT*

Năm tốt nghiệp THPT

CMND

Địa chỉ

Địa chỉ gửi giấy báo dự thi, kết quả dự thi

Điện thoại 1

Điện thoại 2

Đối tượng xét tuyển*

+ Học bạ lớp 12

+ Bằng PTTH

+ Bảng điểm trung cấp

+ Bằng trung cấp

+ Bảng điểm cao đẳng

+ Bằng cao đẳng

Thêm ảnh giấy tờ (Có thể chọn nhiều ảnh)
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82