Phiếu đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy

(Sử dụng kết quả học bạ Trung học phổ thông)
Lưu ý:

Họ và tên*

Giới tính*

Dân tộc*

Ngày sinh*

Số CMND*

Điện thoại phụ huynh*

Điện thoại thí sinh*

Email*

Đối tượng ưu tiên* (Chỉ chọn theo đối tượng ưu tiên nếu có)

Điểm ĐTƯT

Thêm ảnh giấy tờ (Có thể chọn nhiều ảnh)

Hộ khẩu thường trú*

Địa chỉ*

Địa chỉ gửi giấy báo dự thi, kết quả dự thi

Giấy tờ cần thiết

Ảnh mặt trước CMND/CCCD bản gốc

Ảnh trang đầu có ảnh thí sinh trong học bạ bản gốc

Ảnh trang 1 kết quả lớp 11 bản gốc

Ảnh trang kết quả lớp 12 bản gốc

Ảnh mặt chính chứng nhận tốt nghiệp / bằng tốt nghiệp THPT bản gốc (nếu đã tốt nghiệp)

Quá trình học tập

Lớp 10*

Lớp 11*

Lớp 12*

Khu vực ưu tiên

Điểm khu vực ưu tiên

Điểm học bạ

Điểm toán

Vui lòng nhập điểm.
Vui lòng nhập điểm.

Điểm Vật lý

Vui lòng nhập điểm.
Vui lòng nhập điểm.

Điểm Hóa học

Vui lòng nhập điểm.
Vui lòng nhập điểm.

Điểm Sinh học

Vui lòng nhập điểm.
Vui lòng nhập điểm.

Điểm Ngữ văn

Vui lòng nhập điểm.
Vui lòng nhập điểm.

Điểm Lịch sử

Vui lòng nhập điểm.
Vui lòng nhập điểm.

Điểm Địa lý

Vui lòng nhập điểm.
Vui lòng nhập điểm.

Điểm Ngoại ngữ

Vui lòng nhập điểm.
Vui lòng nhập điểm.
Nguyện vọng đăng ký

Nguyện vọng xét tuyển 1*

Nguyện vọng xét tuyển 2*

Nguyện vọng xét tuyển 3*

Nguyện vọng xét tuyển 4*

Nguyện vọng xét tuyển 5*

Nguyện vọng xét tuyển 6*

Thêm nguyện vọng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82