Giới thiệu Khoa Môi trường

04/05/2021

GIỚI THIỆU VỀ KHOA MÔI TRƯỜNG

Khoa Môi trường là đơn vị chuyên môn trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, có chức năng giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Giám đốc Phân hiệu trực tiếp tổ chức thực hiện công tác giảng dạy trình độ đại học và sau đại học tại Phân hiệu; triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học, hoạt động dịch vụ, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên, các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo phân công của Hiệu trưởng và Giám đốc.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUỒN LỰC

Lãnh đạo khoa: Phụ trách khoa Môi trường: TS. Lê Anh Trung

Các bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn Quản lý môi trường

- Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Khoa Môi trường hiện có 10 cán bộ, giảng viên với 01 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh, 08 Thạc sỹ.

Cơ cấu tổ chức: 

 

II. ĐÀO TẠO

Hệ đại học hiện có 02 ngành:

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG cung cấp kiến thức về kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp lý - hóa - sinh học (như  xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn...); kiến thức về quan trắc và phân tích môi trường.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP: Sau khi ra trường, sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có thể làm việc tại:

- Các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, cán bộ địa chính - môi trường cấp xã, các cơ quan quản lý môi trường của các ngành, các cấp khác);

- Các Trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu;

- Các Công ty tư vấn môi trường, Công ty xây dựng, Kỹ thuật môi trường và Cấp thoát nước;

- Các Công ty xây lắp, các đơn vị thi công xây dựng, kỹ thuật hạ tầng; các Công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường (Công ty thoát nước, Công ty Môi trường đô thị);

- Các nhà máy xử lý chất thải, khu công nghiệp;

- Các Trạm quan trắc môi trường;

- Các Tổ chức phi chính phủ và các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp ...

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường được trang bị các kiến thức cơ bản về quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP: Sau khi ra trường, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có thể làm việc tại:

- Các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường (trung ương đến địa phương) như: Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ban liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, cán bộ địa chính - môi trường cấp xã;

- Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường;

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường… tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các Trường Đại học.

III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THỰC HÀNH, THỰC TẬP

Sinh viên được khuyến khích đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó nhiều đề tài có tính khoa học, tính ứng dụng và được đánh giá cao.

Công tác thực hành, thực tập luôn được chú trọng và đáp ứng với công việc thực tế của xã hội yêu cầu.

Sinh viên khoa môi trường thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học

IV. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Các hoạt động ngoại khóa hằng năm cho sinh viên nhằm giúp rèn luyện kỹ năng mềm và ý thức nghề nghiệp là một lĩnh vực rất được quan tâm ở Khoa Môi trường. Sinh viên của khoa rất tích cực và là hạt nhân trong trường về các hoạt động bảo vệ môi trường trong nhà trường và xã hội. 

Hoạt động ngoại khóa của cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Môi trường

V. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Với nỗ lực, phấn đấu trong những năm qua, tập thể Khoa Môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và tặng thưởng một số danh hiệu khen thưởng gần đây như sau:

- Năm 2014, được nhận Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Năm 2017, 2018 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên của Khoa cũng được tặng thưởng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý.

VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực giảng viên; chương trình đào tạo; cơ sở vật chất, học liệu; hợp tác, liên kết đào tạo với các trường, các viện, các cơ sở chuyên môn trong nước; khai thác mọi nguồn lực để tăng cường hợp tác quốc tế;

- Chủ động đăng ký các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học để phát huy nguồn lực, nâng cao chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường của giảng viên, sinh viên;

- Cải tiến hơn nữa trong công tác giảng dạy, quản lý học sinh, sinh viên và chú trọng đào tạo theo nhu cầu xã hội, cam kết việc làm và giới thiệu việc làm cho sinh viên đáp ứng được các yêu cầu.

----------------------------------------------------------

KHOA MÔI TRƯỜNG

Emailkhoamoitruongmt@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Số 4, Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại liên lạc: 0986.589.789

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521