Hồ sơ giảng viên

12/09/2023

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Trần Đức Nam

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

Trưởng khoa

Tại đây

2

Nguyễn Thị Phượng

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

Giảng viên

Tại đây

3

Nguyễn Đăng Thiên

Thạc sĩ

Toán

Tổ trưởng bộ môn Văn hóa cơ bản

Tại đây

4

Đoàn Thị Hồng Nguyên

Thạc sĩ

Toán

Giảng viên

Tại đây

5

Lê Thị Minh Nga

Thạc sĩ

Toán

Giảng viên

Tại đây

6

Phạm Thế Mạnh

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất

Giảng viên

Tại đây

7

Mai Thị Thủy

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất

Giảng viên

Tại đây

8

Mai Thị Thúy

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất

Giảng viên

Tại đây

9

Nguyễn Thị Tuyết

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Tổ trưởng bộ môn Ngoại ngữ và Tin học

Tại đây

10

Trịnh Việt Hương

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Giảng viên

Tại đây

11

Lê Thị Phúc Yên

Cử nhân

Tiếng Anh

Giảng viên

Tại đây

12

Mai Thị Ngân

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Giảng viên

Tại đây

13

Mai Thị Thanh

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Giảng viên

Tại đây

14

Lê Hải Yến

Thạc sĩ

Lịch sử

Giảng viên

Tại đây

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521