0949.152.521

Hướng dẫn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

24/06/2021

Hướng dẫn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Huongdancongtacts2021.hunre 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521