Khoa học - Công nghệ

Họp xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2021

Họp xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2021

Ngày 14/4/2021 Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.
15/04/2021
Hội thảo khoa học trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Hội thảo khoa học trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Phân Hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa chào mừng,.
10/04/2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82