Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Tháng 4, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, đã đón gần 1000 sinh viên về học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021. Phân hiệu đã bố trí, sắp xếp, chuẩn bị mọi cơ sở vật chất để các sinh viên có điều kiện đầy đủ nhất, tốt nhất khi học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021. 

Sau đây là một số hình ảnh học tập của sinh viên

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521