0949.152.521

Quyết định điểm chuẩn học bạ đợt 2, năm 2021

04/08/2021

Quyết định điểm chuẩn học bạ đợt 2

Qd_diem_chuan_hoc_ba_dot_2_2021_signed 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521