0944 86 86 82

Quyết định điều chỉnh thời gian xét tuyển trong đề án tuyển sinh năm 2021

26/07/2021

Quyết định điều chỉnh thời gian xét tuyển trong đề án tuyển sinh năm 2021:  2847-qd_dieuchinhthoigianxettuyen-hunre 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82