0949.152.521

Thông báo tuyển sinh ĐH - liên thông đại học hình thức VHVL năm 2022

15/04/2022
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521