0949.152.521

Thông báo về việc công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

18/08/2021

Thông báo về việc công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

tb_nguong_dam_bao_chat_luong_dau_vao_ket_qua_thi_tot_nghiep_thpt_nam_2021_signed

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521