THÔNG BÁO - về việc nghỉ hè năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian nghỉ hè của sinh viên cụ thể như sau:

1.    Các lớp hệ Đại học chính quy khóa 9 thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận theo kế hoạch chung của Phân hiệu.

2.    Các lớp hệ Đại học chính quy khóa 10, 11, 12 nghỉ hè từ ngày 02/6/2023 đến hết ngày 13/8/2023.

3.    Các lóp hệ Đại học hệ VLVH khóa 10 khóa 11 và khóa 12 bảo vệ khoá luận, học và thi theo kế hoạch của Phân hiệu.

4.    Những sinh viên thuộc diện học lại thực hiện theo kế hoạch của Phân hiệu

5.    Đề nghị các đồng chí giảng viên, sinh viên và các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng kế hoạch.

6.    Sinh viên chú ý theo dõi Website Phân hiệu để kịp thời cập nhật thông tin (chi tiết xem tại Website của Phân hiệu: http: chunre.edu.vn)

Các đơn vị, cá nhân, sinh viên có liên quan thực hiện tốt theo nội dung của thông báo.

Xem toàn bộ nội dung tại đây

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521