Thông báo

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 2) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 2) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào.
11/09/2023
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Đề án tuyến sinh 2389/TĐHHN, ngày 28 tháng 6 năm 2023 (xem tại đây) và Hướng.
14/07/2023
THÔNG BÁO - tuyến sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đọt 2 năm 2023

THÔNG BÁO - tuyến sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đọt 2 năm 2023

Ngày 02/08/2023 Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.
03/08/2023
THÔNG BÁO - Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

THÔNG BÁO - Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày 21/07/2023 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ra.
01/08/2023
THÔNG BÁO - về việc nghỉ hè năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO - về việc nghỉ hè năm học 2022 - 2023

  Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và.
29/06/2023
KÉ HOẠCH - Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa

KÉ HOẠCH - Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa

TB: V/v tổ chức lịch học “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa” đối với sinh viên.
13/06/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521