Tin tức hoạt động

LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 10 LỚP TLVPH10QĐ1 HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NIÊN KHOÁ 2020 – 2023

LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 10 LỚP TLVPH10QĐ1 HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NIÊN KHOÁ 2020 – 2023

Trải qua thời gian tích cực học tập, nghiên cứu và rèn luyện dưới mái trường Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội tại tỉnh Thanh Hóa các em sinh viên của Khoa Quản lý đất đai đã hoàn thành chương trình học được giao giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp của mình.

21/06/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521