Tin tức Sự kiện

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

HƯỚNG DẪNCông tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 tại Trường Đại họcTài nguyên và.
04/06/2024
THÔNG BÁO Lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với sinh viên thuộc các hệ đào tạo của Phân hiệu

THÔNG BÁO Lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với sinh viên thuộc các hệ đào tạo của Phân hiệu

  Căn cứ Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động.
17/01/2024
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

I. Thông tin chung về trường- Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
28/02/2024
THÔNG BÁO ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 2) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 2) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào.
11/09/2023
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Đề án tuyến sinh 2389/TĐHHN, ngày 28 tháng 6 năm 2023 (xem tại đây) và Hướng.
14/07/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521