Tin tức Sự kiện

KH vv đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại VC và người lao động, tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2022 của Phân hiệu

KH vv đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại VC và người lao động, tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2022 của Phân hiệu

430-KH vv đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại VC và người lao động, tổng kết phong.
04/02/2023
430-KH vv đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại VC và người lao động, tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2022 của Phân hiệu

430-KH vv đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại VC và người lao động, tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2022 của Phân hiệu

430-KH vv đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại VC và người lao động, tổng kết phong.
04/02/2023
Nghị Quyết phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển Phân hiệu ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Nghị Quyết phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển Phân hiệu ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Thông tin chi tiết ở tệp tin đính kèm: 12-nq-h--thhn_dieu_chinh_chien_luoc_phat_trien_phan_hieu 
02/04/2021
Hoạt động trải nghiện gói bánh chưng ngày tết của sinh viên Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động trải nghiện gói bánh chưng ngày tết của sinh viên Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Để góp phần giáo dục nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam, tạo ra một.
04/01/2023
LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Ngày 18/11/2022, tại Hà Nội, Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại.
23/11/2022
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

tb_tuyen_sinh_bo_sung_2022_signed
03/10/2022
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82