0949.152.521

Văn phòng tuyển sinh

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

TẦNG 1, PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA,

ĐỊA CHỈ: SỐ 04, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG BA ĐÌNH, THỊ XÃ BỈM SƠN, THANH HÓA

Website: http://chunre.edu.vn

Hotline: 0949.152.521

23/05/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521