Kế hoạch về việc tổ chức đón tiếp, nhập học cho học sinh sinh viên đại học chính quy đợt I năm 2022

Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa thông báo 262-ke_hoach_don_tiep-_nhap_hoc_cho_sv_dai_hoc_chinh_quy__dot_1_nam_2022 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521