Lời giới thiệu

Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa thành lập theo Quyết định số 189/QĐ - BGDĐT ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Phát biểu tại buổi lễ Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, ông Võ Tuấn Nhân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ: Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa được thành lập tạo ra những thuận lợi rất lớn trong công tác đào tạo đại học, sau đại học cho cán bộ, công chức của ngành ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

 Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi lễ.

       Tập trung củng cố và xây dựng đội ngũ giảng viên của Phân hiệu từng bước đạt chuẩn giảng viên giảng dạy đại học, nhanh chóng đưa Phân hiệu trở thành một cơ sở  đủ điều kiện đào tạo trình độ đại học và sau đại học…Tập trung xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng. Từng bước đưa các chương trình đào tạo tiên tiến vào áp dụng giảng dạy. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu những đề tài khoa học mang tính ứng dụng cao. Xây dựng chiến lược phát triển của Phân hiệu đến năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2030, trong đó cần chú trọng đến công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ của Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa tập trung vào các nội dung chính sau:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức tuyển sinh, đào tạo về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cho phép ở trình độ đại học, sau đại học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

- Tham gia biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo phân công của Hiệu trưởng.

- Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý sinh viên; phối hợp với gia đình người học, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện mục tiêu giáo dục toàn cho sinh viên.

- Thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực thuộc phạm vi đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo quy định.

- Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính theo phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa với tính chất đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, các ngành, lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội. Do vậy sẽ tập trung đào tạo cho các đối tượng trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một số nước trong khu vực và trên thế giới là:

- Học sinh, sinh viên có nhu cầu học tập ở trình độ đại học, sau đại học về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý sinh viên; phối hợp với gia đình người học, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện mục tiêu giáo dục toàn cho sinh viên.

- Thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực thuộc phạm vi đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo quy định.

- Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính theo phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa với tính chất đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, các ngành, lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội. Do vậy sẽ tập trung đào tạo cho các đối tượng trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một số nước trong khu vực và trên thế giới là:

- Học sinh, sinh viên có nhu cầu học tập ở trình độ đại học, sau đại học về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, các ngành, lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội.

- Đơn vị, cá nhân có nhu cầu hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, các ngành, lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội.

Phân hiệu sẽ là địa chỉ tin cậy và có nhiều thuận lợi đối với sinh viên khi theo học. Đó là:

- Phân hiệu đóng tại Trung tâm thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa gần ga tàu, bến xe, cạnh quốc lộ 1A.

- Được thực hành trên các máy móc, thiết bị hiện đại theo chuyên ngành đào tạo.

- Được xét cấp học bổng mỗi kì, miễn giảm học phí và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

- Kí túc xá rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi.

- Được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường nếu có nhu cầu, sẽ được Phân hiệu giới thiệu đi làm việc tại trong nước và ngoài nước theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Sau đây là các văn bản, Nghị Quyết về chiến lược, tầm nhìn phát triển của Phân hiệu

Nghị Quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2020: 72-nq-h--t--hhn-_quy_che_to_chuc_va_hoat_dong_phan_hieu_nam_2020 

Nghị Quyết Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, ban hành ngày 08 tháng 01 năm 2021: 12-nq-h--thhn_chien_luoc_phat_trien_phan_hieu 

Nghị Quyết Ban hành "Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội", ngày 28 tháng 7 năm 2021: 245-nq-hdtdhhn-su_mang-_tam_nhin-_gia_tri_cot_loi_truong 

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82