Đảng bộ Phân hiệu Trường ĐH TN%MT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa tổ chức học tập chuyên đề, dự Lễ Khai mạc Đạo Hội Đảng toàn quốc lần XIII

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521