Hoạt động chung

Hội nghị Viên chức, người lao động Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị Viên chức, người lao động Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

          Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2021 trong không khí hân hoan kỷ niệm ngày lễ 30-4, 1-5 năm.
19/04/2021
Lễ Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

            Ngày 18/11/2020, tại Hà Nội, Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi.
07/04/2021
Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Tháng 4, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, đã.
07/04/2021
Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Tháng 6, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, đã.
02/04/2021
12
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82