Tuyển sinh & Đào tạo

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

lien_ket_dao_tao
27/09/2023
Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa thông báo.
23/08/2023
Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa thông báo.
23/08/2023
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

  Căn cứ Đề án tuyến sinh 2389/TĐHHN, ngày 28 tháng 6 năm 2023 (xem tại đây) và Hướng dẫn.
14/07/2023
NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG-TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG-TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

- Tên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường   - Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến):.
20/06/2023
12
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521