Hồ sơ giảng viên

12/09/2023

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Dương Thị Mai Chinh

Thạc sĩ

Bản đồ

Phó trưởng khoa phụ trách

Tại đây

2

Trần Thanh Sơn

Tiến sĩ

Trắc địa

Tổ trưởng bộ môn trắc địa

Tại đây

3

Lê Anh Tài

Thạc sĩ

Trắc địa công trình

Phó Trưởng phòng ĐTKHCN và HTPT

Giảng viên

Tại đây

4

Lê Hữu Lương

Thạc sĩ

Trắc địa mỏ

Trưởng phòng TC-HC

Giảng viên

Tại đây

5

Hoàng Văn Tuấn

Thạc sĩ

Kỹ thuậtTrắc địa

Giảng viên

Tại đây

6

Nguyễn Thị Duyên

Thạc sĩ

Kỹ thuậtTrắc địa

Giảng viên chính

Tại đây

7

Lê Thị Liên

Thạc sĩ

Bản đồ, viễn thám và  Hệ thống thông tin địa lý

Giảng viên

Tại đây

8

Vũ Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Kỹ thuậtTrắc địa

Giảng viên

Tại đây

9

Lê Duy Hiếu

Thạc sĩ

Bản đồ, viễn thám và  Hệ thống thông tin địa lý

Giảng viên

Tại đây

10

Đỗ Thị Nụ

Thạc sĩ

Bản đồ, viễn thám và  Hệ thống thông tin địa lý

Giảng viên chính

Tại đây

11

Lê Thị Hoa Huệ

Thạc sĩ

Bản đồ, viễn thám và  Hệ thống thông tin địa lý

Giảng viên

Tại đây

12

Trịnh Xuân Quang

Thạc sĩ

Bản đồ

Giảng viên

Tại đây

13

Đinh Công Hướng

Thạc sĩ

Trắc địa

Trưởng phòng CTSV, KT&ĐBCLGD

Giảng viên

Tại đây

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521