Công tác Đảng và Đoàn thể

Đại hội công đoàn cơ sở thành viên Phân hiệu Trường Đại học TN&MT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội công đoàn cơ sở thành viên Phân hiệu Trường Đại học TN&MT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028

           Thực hiện Kế hoạch số 407/KH-CĐT về việc “Tổ chức các hoạt động tiến.
21/04/2023
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Ngày 20/05/2022, tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh.
23/05/2022
Thư mời HT QG

Thư mời HT QG

15/04/2022
Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Phân hiệu đối với công tác Nghiên cứu khoa học

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Phân hiệu đối với công tác Nghiên cứu khoa học

          1. Đánh giá chung           Đảng bộ Phân hiệu trường ĐH Tài nguyên và.
29/06/2021
Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng.
02/04/2021
12
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521