Quá trình hình thành và phát triển

          Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa được hình thành trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Với bề dày hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Phân hiệu đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực không nhỏ trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường và các lĩnh vực khác, góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Từ khi thành lập cho đến nay, nhà trường đã phát triển qua 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1: (1968 - 7/2008)

          Giai đoạn này, Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ bậc trung cấp chuyên nghiệp và các bậc thấp hơn tạo nguồn nhân lực cho xã hội trong các lĩnh vực đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, kế toán…

          Nhà trường đã qua nhiều lần đổi tên để phù hợp với thực tiễn, đó là:

          - Trường Trung cấp Đo đạc bản đồ

          - Trường Trung học Đo đạc bản đồ và Quản lý đất đai

          - Trường Trung học Quản lý đất đai

          - Trường Trung học Địa chính II

          - Trường Trung học Địa chính Trung ương II

          - Trường Trung học Tài nguyên và Môi trường Trung ương

2. Giai đoạn 2 (7/2008 - 1/2018)

          Theo Quyết định số 4164/QĐ – BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường được nâng cấp lên cao đẳng với tên gọi là trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng và thấp hơn.

          Giai đoạn này, nhà trường đã được phép đào tạo trình độ bậc cao đẳng với 06 ngành, đó là:

          - Ngành quản lý đất đai

          - Ngành công nghệ kỹ thuật trắc địa

          - Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

          - Ngành Công nghệ thông tin

          - Ngành Quản trị kinh doanh

          - Ngành Kế toán

Và 09 ngành bậc trung cấp, đó là:

          - Quản lý đất đai

          - Quản lý môi trường

          - Kỹ thuật môi trường

          - Trắc địa - Địa hình - Địa chính

          - Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

          - Bản đồ

          - Khí tượng

          - Thủy văn

          - Khai thác mỏ

Nhà trường đã đào tạo cho ngành tài nguyên và môi trường hơn 2500 học sinh, sinh viên ở giai đoạn này. Chất lượng đào tạo của nhà trường được thể hiện rõ ở chất lượng hiệu quả khi sinh viên ra trường làm việc tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Trường luôn là địa chỉ tin cậy để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đặt hàng về đào tạo. Trường đã tham gia nhiều Dự án đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa chính cấp cơ sở ở nhiều tỉnh trên khắp 3 miền của đất nước. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được quan tâm và ngày càng nâng cao, Cơ sở vật chất được bổ sung đầy đủ để đáp ứng yêu cầu đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn đã góp phần lớn cho sự thành công của nhà trường giai đoạn này.

          3. Giai đoạn 3 (01/2018 - nay)

          Tại Quyết định số 189/QĐ – BGDĐT ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Lịch sử nhà trường bước sang trang mới. Phân hiệu thuộc sự quản lý của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu là đào tạo cán bộ trình độ đại học và cao hơn, phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ liên kết đào tạo, bồi dưỡng…Mặc dù còn nhiều khó khăn ban đầu , xong Lãnh đạo và toàn thể viên chức và người lao động luôn tin tưởng và sự lãnh đạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, của tập thể Đảng ủy Phân hiệu và Ban Giám đốc đoàn kết, thống nhất vượt qua những khó khăn ban đầu để cùng nhau xây dựng phân hiệu ổn định và từng bước phát triển.

          Phân hiệu được đào tạo các ngành nghề đào tạo sau:

           - Quản lý đất đai

          - Công nghệ kỹ thật trắc địa

          - Công nghệ kỹ thuật môi trường

          - Kế toán doanh nghiệp

          - Công nghệ thông tin

          - Quản trị Du lịch lữ hành

          Ngoài những ngành nghề đào tạo ở bậc đại học như trên, Phân hiệu được phép đào tạo những ngành nghề mà trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đào tạo. Phân hiệu được nhà trường giao nhiệm vụ quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên nhà trường cũng như của Phân hiệu.

Từ khi thành lập đến nay, Phân hiệu đã nối tiếp sự nghiệp của trường Cao đẳng trong công tác liên kết đào tạo với các địa phương cũng như các đơn vị doanh nghiệp. Phân hiệu đã triển khai công tác liên kết đào tạo và bồi dưỡng với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Bình Dương, Bình Phước, Đăk Nông, Tây Ninh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Chất lượng đào tạo được các đơn vị đánh giá cao.

Với những thành tích đạt được, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Huân chương lao động hạng III, Bằng khen Thủ tướng và các Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc của Bộ.

Với đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn và từng bước nâng cao (hiện Phân hiệu có 01 Phó Giáo sư, 04 Tiến sĩ và nhiều cán bộ, giảng viên đang làm NCS trong và ngòai nước), tin tưởng rằng Phân hiệu sẽ là điểm đến đối với học sinh trên cả nước để được đào tạo những ngành nghề mình yêu thích.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82