Hội thảo khoa học trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Phân Hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa chào mừng, đón tiếp Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên tới tham gia Hội thảo khoa học công nghệ năm 2021; và triển khai các công tác hợp tác giữ Phân hiệu và Viện.

Tại cuộc họp ngày 14, 15 tháng 1 năm 2021, hai bên đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo. Trên cơ sở hợp tác bền vững và lâu dài, Phân hiệu Phân Hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa đã ký kết với Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên nhiều giao ước quan trọng, đặc biệt 2 bên đã thống nhất đặt văn phòng tuyển sinh của Phân hiệu tại Viện, địa chỉ văn phòng tuyển sinh là:

* 135 Lê Duẩn – Tp Buôn Ma Thuột – Đăklăk+

* Hotline: 0262.6264896 – 0846.809889

Trong 2 ngày làm việc không nhiều, nhưng kết quả công việc do đơn vị phối hợp thực hiện rất hiệu quả; ngoài những nội dung quan trọng đã được Phân hiệu và Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên ký kết nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo, hợp tác, cả 2 bên đều thống nhất việc đặt văn phòng tuyển sinh tại viện là việc làm có ý nghĩa rất tốt phục vụ người học và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ vùng Tây nguyên nói riêng và các vùng lân cận nói chung. 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521