KÉ HOẠCH - Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa

TB: V/v tổ chức lịch học “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa” đối với sinh viên các lớp ĐHPHK9 năm học 2022 – 2023.

      Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN năm học 2022 - 2023;

      Căn cứ Kế hoạch số 1713/KH-TĐHHN ngày 11/5/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa” cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và học viên cao học khóa 7;

      Phòng CTSV – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Phân hiệu thông báo:

1. Lịch tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” chương trình cuối khóa đối với sinh viên ĐHPHK9 từ ngày 19/6/2023 đến ngày 22/6/2023, tại HT 04 - Số 04, Trần Phú – Ba Đình – Bỉm Sơn – Thanh Hóa (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Lưu ý: Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên là hoạt động bắt buộc đối với sinh viên. Sinh viên có nghĩa vụ tham dự đầy đủ buổi học và hoàn thành bài kiểm tra đánh giá theo quy định. Sinh viên không tham gia học tập và thực hiện bài kiểm tra đánh giá sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành GDCD & sẽ bị xử lý theo quy chế đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 (năm học 2022 - 2023).

- Thời gian học:  Từ 7h40’ – 10h30’ liên tục các ngày từ 19.6 – 22.6.2023

- Thời gian nộp báo cáo kết quả bài kiểm tra đánh giá trước ngày 30.6.2023

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521