0949.152.521

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 1

16/09/2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 1

090257_3619-qd-hunre

tong_danhsach_thpt_2021 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521