0949.152.521

Thông báo về hạn chót nhận hồ sơ liên thông Đại học (học tại tp Buôn Ma Thuật)

10/04/2021
Để đảm bảo điều kiện cho người học được tham gia học liên thông lên đại học từ Trung cấp hoặc Cao đẳng tại Trường ĐH TN&MT Hà Nội tại Tỉnh Thanh Hóa, VP tuyển sinh Trường ĐH TN&MT HN - Phân hiệu Thanh Hóa thông báo thời gian hạn chót nhận hồ sơ tại VP tuyển sinh của Trường số 135 Lê Duẩn- tp Buôn Ma Thuột như sau:
+ Ngành tuyển: 03 ngành, đã chốt hồ sơ 01 ngành: QL đất đai theo chỉ tiêu được phân bổ. Hiện tại tiếp tục nhận hồ sơ 02 ngành với số lượng chỉ tiêu được phân bổ : Kế toán : 12 hồ sơ, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 15 hồ sơ.
+ Hạn chót nhận hồ sơ: 12/04/2021
+ Thời gian báo kết quả xét tuyển: 21/04/2021
+ Thời gian khai giảng: đầu T5/2021
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại: VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÂY NGUYÊN
Địa chỉ: 135 Lê Duẩn - Tp Buôn Ma Thuột - Đăklăk
+ Hotline: 0262.6264896 - 0846.809889
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HUNRE THÔNG BÁO CHỐT THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 1 -2021 HỌC TẠI TP BUÔN MA THUỘT HEAMI Nơi ươm mầm tri thức MÃNGÀNH 7810103 QUẢN TRI DỊCH VU DU VÀ LỮ HÀNH CÒN 15 CHỈ TIÊU MÃ NGÀNH 7850103 ĐÃ CHỐT HỒ sơ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ NGÀNH 7340301 CÒN CHỈ TIÊU KẾ TOÁN THỜI GIAN KẾT THÚC NHẬN HỒ sƠ: 12/04/2021 THỜI GIAN HOÀN THÀNH XÉT TUYỂN: 21/04/2021 NƠI PHÁT VÀ NHẬN HÃ SƠ: VPTUYÊN SINH- ĐHTN&MT HN TẠI THANH HäA 135 LÊ DUẨN TP MA THUỘT HOTLINE: 0262.6264896- 6.809889'
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521