THÔNG BÁO - Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày 21/07/2023 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ra thông báo số 2718/TB-TĐHHN về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (là mức điểm tối thiểu được tính bằng tổng điểm theo tổ hợp môn của từng ngành cộng với điểm ưu tiên nếu có) để đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa được xác định theo các ngành cụ thể như sau:

 

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT

1

Kế toán

7340301PH

15,00

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

15,00

3

Công nghệ thông tin

7480201PH

15,00

4

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

7520503PH

15,00

5

Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

7810103PH

15,00

6

Quản lý đất đai

7850103PH

15,00

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101PH

15,00

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ONLINE NĂM 2023

TƯ VẤN TUYỂN SINH

http://www.chunre.edu.vn/ hotline: 0944.86.86.82

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521