Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng:

Chuyên viên đo đạc thành lập các loại bản đồ; Kiểm kê đất đai; Lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

2. Số lượng tuyển dụng: 05

Thông tin chi tiết ở file đính kèm 442_ttktptqd 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521