TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẠI TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Đề án tuyến sinh 2389/TĐHHN, ngày 28 tháng 6 năm 2023 (xem tại đây)Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2023(xem tại đây) của trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 đối với các ngành như sau:

Số TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu TS

1

Kế toán

7340301PH

10

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

10

3

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

7520503PH

10

4

Quản lý đất đai

7850103PH

10

5

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101PH

10

6

Công nghệ thông tin

7480201PH

10

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103PH

10

 

Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT Việt Nam) ở nước ngoài hoặc Việt Nam.

Phương thức xét tuyển Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa áp dụng 2 hình thức xét tuyển bao gồm:

1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT:

Thí sinh thực hiện ĐKXT qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo link

 http: //thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Hình thức, thời gian tổ chức tuyển sinh, nhập học theo quy định và lịch tổ chức công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tài liệu hướng dẫn ĐKXT ĐKXT qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo xem tại đây

Video hướng dẫn ĐKXT qua hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ) sử dụng kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

- Thí sinh được xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp cuối danh sách nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. Nếu số trúng tuyển dự kiến vẫn còn vượt chỉ tiêu thì sẽ lấy từ cao xuống thấp theo điểm môn chính trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm cao nhất.

- Thí sinh kiểm tra thông tin xét tuyển (thông tin cá nhân, điểm, diện ưu tiên..) và đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện khai báo thông tin tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường gồm các thông tin sau:

+ Khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin xét tuyển của thí sinh;

(Thí sinh nhập thông tin, minh chứng theo hướng dẫn tại: tuyensinh.hunre.edu.vn)

+ Ảnh chụp Học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học;

+ Ảnh chụp bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023);

+ Ảnh chụp Căn cước công dân;

- Thời gian thí sinh ĐKXT nguyện vọng đợt 1 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023.

- Thời gian tiếp nhận thông tin thí sinh đợt 1 trên Hệ thống tuyển sinh của Trường: Trước 17h00 ngày 01/8/2023.

- Thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 31/7/2023 đến 17h00 ngày 06/8/2023.

- Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển đợt 1: Trước 17h00 ngày 22/8/2023.

- Thời gian xác nhận nhập học đợt 1 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trước 17h00 ngày 06/9/2023.

- Cách tính điểm xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT: Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 30 là tổng điểm trung bình cộng điểm các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả học tập THPT (điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có). Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

ĐXT = ĐTB xét tuyển Môn 1 + ĐTB xét tuyển Môn 2 + ĐTB xét tuyển Môn 3 + ĐƯT Trong đó:

- ĐTB xét tuyển Môn 1/2/3 = (ĐTB môn cả năm lớp 11 + ĐTB môn kỳ 1 lớp 12)/2;

- ĐƯT = Điểm KVƯT + Điểm ĐTƯT (nếu có)

Ví dụ: Thí sinh B thuộc KV2-NT, không thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh. Đăng ký xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật môi trường - khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

ĐXT thí sinh B = ĐTB Toán + ĐTB Hóa + ĐTB Vật lý + Điểm KVƯT

Môn

ĐTB cả năm lớp 11

(1)

ĐTB kỳ 1 lớp 12

(2)

ĐTB xét tuyển theo môn

(3)

Điểm khu vực

(4)

Điểm đối tượng ƯT

(5)

Toán

7.8

7.9

(1)+(2) /2 = 7.85

0.5

0

Vật Lý

7,0

7.4

(1)+(2) /2 = 7.2

Hóa học

8.0

7.9

(1)+(2) /2 = 7.95

Điểm xét tuyển = [Toán (3) + Lý (3) + Hóa (3) ] + (4) + (5)= 23.5

(Hoặc thí sinh có thể tính nhanh theo công thức: Cộng tất cả 06 đầu điểm ở cột (1) và (2) sau đó chia cho 2 và cộng với điểm ưu tiên ở cột (4) và cột (5) như sau:

ĐXT thí sinh B = (7.8 + 7.9 + 7.0 + 7.4 + 8.0 + 7.9)/2 + 0.5 = 23.5

 

 

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ONLINE NĂM 2023

TƯ VẤN TUYỂN SINH

http://www.chunre.edu.vn/,  hotline: 0949.152.521

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521